Koło Elektroników w Libuszy zaczęło swoją działalność w 2014 roku.

W ramach wspólnych działań lokalnych zapaleńców, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zrodziła się idea założenia koła elektronicznego w Libuszy.

Korzystając z lokalnego wsparcia, poparcia Pani sołtys oraz burmistrza Biecza udało nam się wygospodarować miejsce do stworzenia koła. Najważniejsze jest jednak to, iż pojawiła się osoba która w czynie społecznym prowadzi i opiekuje się kołem. Pan mgr.inż Stanisław Mostowicz z powołania  wykształcenia elektronik, mieszkaniec Libuszy w ramach wolnego czasu z pasją przekazuje swoją wiedzę młodzieży zaszczepiając w nich zainteresowania techniczne. Wszystkie zajęcia odbywają się w  ramach wolontariatu natomiast koszty budowy urządzeń w ramach zajęć praktycznych,  które budowane są przez członków koła pokrywane są z ich własnego budżetu, a urządzenia są ich własnością.

CO ROBIMY I JAK DZIAŁAMY

TEORIA


Młodzież poznała teorię z dziedziny mechaniki, podstaw ślusarstwa oraz poznała narzędzia pomiarowe stosowane w warsztacie mechanicznym. Ponadto poznała abecadło elektroniki – budowę i działanie tranzystorów, diod, miernictwo elektroniczne (przyrządy pomiarowe, pomiary wielkości elektrycznych za pomocą mierników), badanie przebiegów elektrycznych za pomocą oscyloskopu. Ponieważ wiadomo, że nauka staje się przyjemna gdy jest prowadzona równolegle z pracami eksperymentalnymi dlatego zajęcia prowadzone są dwutorowo. Jest część teoretyczna oraz prace praktyczne w pracowni.

PRAKTYKA


W ramach prac praktycznych w pracowni powstało urządzenie elektroniczne (zasilacz napięcia stałego ze stabilizacją prądu i napięcia). Napięcie i prąd pobierany z zasilacza wyświetlany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Obliczenia matematyczne wykonuje zabudowany mikroprocesor. Należy w tym miejscu podkreślić, że wszystkie prace mechaniczne oraz montaż elektroniki członkowie koła wykonali samodzielnie, co zmotywowało ich do jeszcze większego zaangażowania i pracy oraz pozwoliło zdobyć praktyczne doświadczenie.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


W drugiej odsłonie wraz z nowym rokiem szkolnym będziemy prowadzić wykłady i zajęcia praktyczne z automatyki. Podczas tych spotkań młodzież będzie poznawać budowę i działanie elementów automatyki. Budowę oraz działanie przetworników pomiarowych stosowanych w obwodach automatycznej regulacji takich jak pomiar i regulacja temperatury , poziomu cieczy, pomiary przepływu i pomiary ciśnienia. Ponadto poznamy zasady programowania sterowników PLC, napiszemy proste programy sterujące urządzeniami oraz poznamy współpracę sterownika PLC z przetwornikami. Ponadto młodzież pozna budowę światłowodów, zasadę budowy i konfigurację traktów światłowodowych w automatyce. Natomiast podczas zajęć praktycznych poznają sposoby
i technikę  zarabiania złączy światłowodowych. W ramach zajęć z automatyki młodzież pozna również programy do tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych na bazie programu InTouch.